Elcolines grundare och styrelseledamot Jouko Juvonen (till vänster), SSG Sahalas styrelseordförande Jyrki Sahala, Elcolines grundare och styrelseordförande Jere Räisänen och Elcoline Groups vd Leif Backman. Foto: Elcoline

Elcoline Group köper SSG Sahala – stärker sin position som en av Nordens ledande producenter av tekniska tjänster för industrin

21 december 2023

Elcoline Group köper SSG Sahala. Genom förvärvet kommer Elcoline att ha ca 800 anställda i Finland och Sverige. Företagets omsättning förväntas öka till etthundra miljoner euro under 2024.

SSG Sahala grundades 2008 och är en uppskattad finsk leverantör av tekniska tjänster, med en gedigen kundkrets inom flera olika industrisektorer. SSG Sahala producerar helhetsdrift, tillståndsövervakning med fjärrövervakningsteknik samt underhålls- och installationsprojekt. Företaget har ca 200 anställda i Finland i Varkaus, Kouvola, Joensuu, Laukaa, Myllykoski, Mäntyharju och Uleåborg. År 2023 kommer SSG Sahalas omsättning att vara cirka 20 miljoner euro.

”Genom att förena våra krafter kan vi bättre än tidigare hålla industrin i drift och säkerställa en hög kundnöjdhet. SSG Sahalas goda rykte och högklassiga tekniska tjänster kompletterar vårt nuvarande tjänsteutbud perfekt. Vi ser fram emot samarbetet och den gemensamma tillväxten under kommande år.Med detta och framtida förvärv utvidgar vi vår service till hela Finlands industriella tillväxtbehov och fortsätter vår expansion både i Finland och i Sverige”, säger Elcoline Groups verkställande direktör Leif Backman.

Förvärvet är en del av Elcolines målmedvetna tillväxtstrategi mot en omsättning på 250 miljoner euro

Genom affären utökar Elcoline sin kompetens och sina resurser såväl lokalt som på nordisk nivå, vilket gör det möjligt att erbjuda kunderna ännu bättre och mångsidigare tjänster. Efter förvärvet kommer Elcoline att ha totalt ca 800 anställda. Elcoline vill vara en genuint nordisk aktör och erbjuda sin personal intressanta karriärmöjligheter samt betjäna kunderna på ett övergripande och högklassigt sätt.

”Affären med SSG Sahala är en viktig milstolpe i Elcolines tillväxtstrategi. Detta stöder vårt långsiktiga tillväxtmål och skapar ett mervärde för våra viktigaste intressenter. Under de senaste åren har vi genomfört flera lyckade företagsköp och på det sättet kunnat erbjuda kunderna en bredare servicehelhet. Även detta förvärv ger många möjligheter att vidareutveckla affärsverksamheten. Vi fortsätter att genomföra Elcolines tillväxtstrategi och eftersträvar även framöver tillväxt i Norden både organiskt och genom företagsköp”, säger Elcoline Groups styrelseordförande Jere Räisänen.

”Vårt företag och vår personal får ett utmärkt nytt hem som en del av starka och kompetenta Elcoline, som har rötterna i Varkaus och expanderar i Norden. Jag är övertygad om att Elcoline kommer att fortsätta SSG Sahalas tradition med högklassiga tjänster och kundinriktat arbete samt entreprenörsanda i verksamheten”, säger SSG Sahalas ägare Jyrki Sahala.

Ny teknik för tillståndsövervakning

I och med förvärvet kan Elcoline erbjuda sina kunder tillståndsövervakning med fjärrövervakningsteknik. Tillståndsövervaknings- och datainsamlingssystemet för industrin är en molnbaserad tjänst som ger kunderna mångsidiga och avancerade datainsamlings-, analys- och uppföljningsfunktioner. Systemet erbjuder service- och mätningstjänster lätt och kostnadseffektivt under hela livscykeln. Fjärrövervakningstekniken möjliggör proaktivt och korrigerande underhåll, förbättrar hanteringen av maskiner och anordningar, underlättar arbetsplaneringen och gör rapporteringen och beställningen av service- och underhållsbehov smidigare.

Förvärvet förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande. Affären förväntas bli genomförd under första kvartalet 2024.

Mer information:

Anders Karlén, VD, Elcoline AB

+46 76 790 01 34, anders.karlen@elcoline.se

Jere Räisänen, styrelseordförande, Elcoline Group Oy

+358 44 5599 144, jere.raisanen@elcoline.fi

Leif Backman, verkställande direktör, Elcoline Group Oy

+358 43 8243460, leif.backman@elcoline.fi

Elcoline Group Oy

Elcoline är ett nordiskt tillväxtföretag som är specialiserat på tekniska tjänster för industrin och vars kunder består av internationella industriföretag. Elcoline genomför installationsprojekt och driftstjänster vid både nya och befintliga objekt inom olika industrisektorer. Genom att tillhandahålla högklassiga och säkra tjänster garanterar vi kundernas produktionssäkerhet och konkurrenskraft.

Bland våra tjänster finns total- och delentreprenad av driften, serviceavtal för underhåll samt krävande installationsprojekt. Vi har ett brett serviceutbud som omfattar mekaniska installationer, el-, automations- och instrumentarbeten, VVS-installationer och svetsning samt verkstadstillverkning av delar för energiindustrin. Våra kunder är verksamma inom bl.a. stål-, sjöfarts-, energi- och försvarssektorerna, den kemiska industrin, industriellt byggande och gruvindustrin.

Elcoline grundades 2002 och har omkring 600 anställda. Företagets omsättning kommer att stiga till cirka 75 miljoner euro 2023. Elcoline har verksamhet i Finland och Sverige och vid serviceavtalsobjekt runtom i världen. Vårt mål är skapa lönsam tillväxt och att vara den mest uppskattade samarbetsparten inom branschen för våra kunder samt den mest eftertraktade arbetsgivaren för våra anställda. Läs mer på www.elcoline.fi.

SSG Sahala Oy

SSG Sahala är ett innovativt och ansvarsfullt driftsföretag inom industrin. Våra tjänster inom industriell drift omfattar helhetsdrift, tillståndsövervakning samt omfattande underhålls- och installationsprojekt. Vi arbetar nära våra kunder i Finland och i de övriga nordiska länderna.

Våra viktigaste kundsektorer är kärnkraftverk, pannanläggningar, skogs- och processindustrin från små industriföretag till globala aktörer samt kommunala anläggningar. Vi har cirka 200 anställda.

Vi är kända som en stark och ansvarsfull aktör. Vi är stolta över vår långa historia och yrkeskunskap. Vi har lång praktisk erfarenhet av industriell drift och kunskap om industrins verksamhetsmodeller. Detta skapar en stark grund även för produktutvecklingen i fråga om anordningar och programvara. Vi är föregångare inom utnyttjandet av ny teknologi för att skapa mervärde för kunderna. www.sahala.fi