”Elcolines erfarna gäng hanterade utmaningarna och rodde snyggt i land totalleveransen av komponenter till ångpannan”

15 december 2022

Elcoline är en långvarig samarbetspartner inom underhåll för Kotkan Energia i södra Finland. Ett av årets största projekt för Kotkan Energia var en ersättningsinvestering i pannkomponenter till en avfallsförbränningsanläggning. Det viktigaste målet med investeringen var att trygga energiförsörjningen under den kommande vintern. Elconlines enhet SVS Supervise Service ansvarade för verkstadstillverkningen och totalleveransen av pannkomponenterna inklusive installation i Kotkan Energias projekt, som låg i miljonklassen.

På Kotkan Energia uppskattar driftschef Antti Lanki, som ansvarar för underhållet av nyttokraftverket, i synnerhet Elcolines noggranna projekthantering.

”Det var ett smart beslut att låta Elcoline och inte någon utländsk aktör tillverka komponenterna till ångpannan. Projektet kunde trots det rådande världsläget slutföras som planerat och enligt tidsplanen. De ökade materialpriserna har naturligtvis varit en utmaning ända från början, eftersom till exempel mycket metallrör och material tillverkas i Ukraina. Turligt nog hann vi fatta investeringsbeslutet, välja samarbetspartner och köpa in i huvudsak allt material i början av året, då kriget ännu inte hade börjat. Och när allt tillverkades i Finland behövde vi inte fundera på varutransporter från utlandet. Elcoline är en pålitlig aktör som kan hantera ett projekt som det här till ett ok pris.”

”Vid störningar ringer vi alltid först välbekant folk på Elcoline”

När det kommer till kraftvärmepannor har Kotkan Energia och Elcoline redan en lång gemensam historia, som började för över tio år sedan. Det årliga samarbetet har vanligtvis inkluderat årlig service, reparationer av tryckbärande anordningar och åtgärder vid överraskande störningar, såsom pann- eller rörläckage.

”Om det gäller något av de här ringer vi alltid först välbekant folk på Elcolines SVS-enhet. Större investeringar konkurrensutsätts, men också där har Elcoline alltid varit en stark kandidat.”

Pannprojektet var en av årets största investeringar, som tryggar energitillgången i vinter

Det nyligen avslutade pannprojektet är en av årets största investeringar för Kotkan Energia.

”Det var fråga om ett planerat byte av pannkomponenter – en överhettare och en förvärmare av matarvattnet, en så kallad ekonomiser. Vid avfallsförbränning slits pannorna snabbare än vanligt. Och vi byter hellre delar innan de går sönder. Att trygga energiförsörjningen har nu högsta prioritet, så att vi kan producera energi under den kommande vintern. I våra kategorier var det alltså fråga om en ersättningsinvestering.”

Elcoline tillverkade en ny, halv överhettare, av ett material som tål slitage ännu bättre än tidigare och fogade ihop den med den gamla överhettaren på sin mekaniska verkstad i Voikkaa. Elcoline ansvarade även för bytet. Ekonomisern planerades i samarbete med en planeringsbyrå innan den tillverkades på verkstaden i Voikkaa. Rören levererades i början av året, och Elcoline färdigställde installationsarbetet under två veckor i månadsskiftet september–oktober, då ett driftstopp för underhåll genomfördes på anläggningen.

”Elcolines installationschef och det erfarna gänget av montörer kunde hantera utmaningarna och klarade arbetet med glans”

”Vi har precis gjort ett tryckprov på pannan som visade att installationen lyckats i fråga om tätheten. I ett driftprov testar man med ett högre vattentryck än normalt att den tryckbärande delen tål det tryck som den ska tåla.  Det har ännu inte eldats i pannan, men så här långt har förväntningarna uppfyllts.”

Vid planeringen stötte man på utmaningar beträffande ekonomisern, och när det handlar om en anläggning som länge varit i drift kan det också alltid dyka upp överraskningar.

”Här var gänget på Elcoline till mycket stor hjälp. Det underlättade när det var personer som känner varandra som tillsammans funderade på lösningar i verkstaden. Också under installationen dök det upp en del utmaningar, men Elcolines installationschef och det erfarna gänget av montörer kunde hantera utmaningarna och klarade arbetet med glans. Även tidsplanen höll. Gänget på tjugo personer som var här och arbetade, 7–8 personer per skift, klarade jobbet bra. Det fanns ingenting att klaga på beträffande svetsfogarna, och allt var väl monterat. Installationschefen ledde projektet på ett mycket bra sätt.”

Även ett annat mindre projekt genomfördes i år vid kraftanläggningen i Hovinsaari. Där förnyades en LUVO, det vill säga en luftförvärmare.

”Även där har pannan fungerat bra efter reparationerna. Det är naturligtvis en fördel att vi känner varandra och att montörerna känner till våra anläggningar. På Elcoline känner man till våra förhållanden och lokaler. Det är en fördel både för oss och för Elcoline när inga större överraskningar dyker upp.”

”Det finns ingen tid på dygnet då man inte skulle kunna ringa Elcoline”

”På Elcoline svarar man i telefon oavsett om det är jul eller midsommar, och de kan ordna hjälp vid till exempel läckage. Serviceandan är mycket viktig för oss. Man har aldrig känslan av att de inte skulle göra allt för en. På Elcoline förstår också montörerna att när det är vinterköld utför man arbetet så snabbt som möjligt. De förstår att det blir dyrt om en kraftanläggning står stilla när det är sträng kyla.”

Tillsvidare har Kotkan Energia inte behövt använda de tjänster som Elcoline tillhandahåller på andra orter.

”Elcolines tillväxt och starkare muskler än tidigare kanske ändå märks också hos oss på så vis att det finns bra med resurser tillgängliga. Elcoline har tillgång till många personer, bland vilka det alltid finns någon som kan hjälpa oss. Jag skulle rekommendera och har också rekommenderat dem till andra. Kretsarna är små när det kommer till pannor, och i Finland finns det inte så många aktörer som man kan låta reparera och förnya en panna. Det är alltid roligt att kunna säga att tidsplanen höll och att kostnaderna stämde överens med det som avtalats, så det lönar sig att fråga dem om en offert. De har också varit tillmötesgående när det har varit något som behövt korrigeras.”

Elcolines enhet SVS Supervise Service har sedan 1996 fokuserat på att tillverka, installera, reparera och underhålla tryckbärande delar till ångpannor inom industrin.