Elina Engman blir ny vd för Elcoline Group

7 maj 2024

Elcoline Group Oy: styrelse har utnämnt Elina Engman till ny verkställande direktör för företaget. Hon inleder sitt arbete den 1 september 2024. Nuvarande vd:n Leif Backman fortsätter i sin uppgift fram till det.

Elina Engman för med sig bred erfarenhet av och kompetens inom industrin, vilket är nyckeln för genomförandet av nästa tillväxtskede. Hon har tidigare varit direktör med ansvar för industri vid Caverion och före det haft olika ledningsuppgifter i allt från stora börsbolag till mindre aktörer inom industrin. Engman har visat en övertygande förmåga att åstadkomma lönsam tillväxt. Hon har därtill erfarenhet av styrelsearbete i flera bolag, såsom Gasum, Kemijoki och Versowood.

”Det är fantastiskt att få genomföra den starka tillväxtstrategin tillsammans med Elcolines yrkeskunniga personal. Jag väntar entusiastiskt på att få träffa alla nya kolleger och kunder. För mig är det viktigt att lära känna människor och att besöka fältet regelbundet, och jag brinner särskilt för att genomföra arbetssäker verksamhet”, säger Elcoline Groups nya vd Elina Engman.

Elcoline Groups styrelseordförande Jere Räisänen välkomnar Engman varmt till Elcoline för att leda företaget mot det nya omsättningsmålet på 250 miljoner euro. ”Elinas gedigna yrkeskunskap och branscherfarenhet kombinerad med hennes människonära ledarskap hjälper oss att stärka vår ställning som en aktör som genuint fokuserar på tekniska tjänster för industrin. Med den nya verkställande direktören får vi också en djup kunskap om energibranschen, vilket behövs i främjandet av den gröna omställningen. När företaget styrs till nästa nivå under den nya strategiperioden eftersträvar vi allt tätare och mer täckande samarbeten med våra kunder”, säger Räisänen.

”Samtidigt vill jag tacka Leif Backman för hans insats för Elcolines tillväxt från ett företag med 200 anställda till ett serviceföretag inom industrin med ca 800 anställda. Det är fint att Leif fortsätter som Elcolines ägare och även framöver är tillgänglig som stöd för företaget vid behov. Jag önskar honom lycka och framgång i karriärens nästa skede”, säger Räisänen.

”Det har varit en glädje att leda Elcoline och att arbeta med den kunniga och engagerade personalen. Tillsammans har vi gjort en hisnande resa och lyckats uppnå de tillväxtmål vi ställde upp för fem år sedan. Jag är mycket nöjd över att Elcoline får ett så erfaret industriproffs för att påskynda tillväxten i Norden”, säger Backman.

Mer information:

Jere Räisänen

Styrelseordförande

Elcoline Group Oy

+358 44 559 9144

jere.raisanen@elcoline.fi


Elcoline i korthet

Elcoline är ett nordiskt tillväxtföretag som är specialiserat på tekniska tjänster för industrin och vars kunder består av internationella industriföretag. Elcoline genomför krävande installationsprojekt och driftstjänster vid både nya och befintliga objekt inom olika industrisektorer. Genom att tillhandahålla högklassiga och säkra tjänster garanterar vi kundernas produktionssäkerhet och konkurrenskraft.

Bland Elcolines tjänster finns total- och delentreprenad av driften, serviceavtal för underhåll samt krävande installationsprojekt. Det breda serviceutbudet omfattar mekaniska installationer, el-, automations- och instrumentarbeten, VVS-installationer och svetsning samt tillståndsövervakning och datainsamling. Vi genomför också tillverkning och service i fråga om värmeväxlare, ångackumulatorer och tryckanordningar. Elcolines kunder är verksamma inom metall-, gruv-, sjöfarts-, energi-, försvars- och processindustrin samt inom industriellt modulärt byggande. 

Elcoline grundades 2002 och har omkring 800 anställda i Finland och Sverige samt vid serviceavtalsobjekt runtom i världen. Under 2024 stiger företagets omsättning till 100 miljoner euro i och med ett nyförvärv. Elcolines ägare är förutom företagets grundare, ledning och personal även investeraraktörerna Evli, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Finlands Industriinvestering Tesi och Arvo Sijoitusosuuskunta. Vårt mål är skapa lönsam tillväxt och att vara den mest uppskattade samarbetsparten inom branschen för våra kunder samt den mest eftertraktade arbetsgivaren för våra anställda. Läs mer på www.elcoline.fi och www.elcoline.se