Försäljningen av Maintpartner AB:s affärsverksamhet till Elcoline AB skapar tiotals nya arbetsplatser i regionen samt mångsidigare tjänster för installationsprojekt och underhåll inom industrin.

1 december 2022

Försäljningen av Maintpartner AB:s affärsverksamheter, som har sitt huvudkontor i Karlskoga, till det i Norden kraftigt växande Elcoline Group bekräftades den 30 november 2022. Affärsverksamheten fortsätter som tidigare med namnet Elcoline AB. Elcoline gör det möjligt att erbjuda mångsidigare tjänster med större resurser. I och med förvärvet skapas även tiotals nya arbetsplatser i regionen.

Den nuvarande personalen fortsätter i Elcoline och nya rekryteras

Cirka 140 personer övergår till Elcoline med företagsförvärvet. I och med förvärvet sysselsätter Elcoline sammanlagt cirka 600 experter inom sin bransch i Norden inom underhåll, installationsprojekt och stödtjänster samt söker fortlöpande nya experter. I och med förvärvet skapas tiotals nya arbetsplatser enbart i Karlskoga och kommunens närområden. För närvarande rekryterar bolaget bland annat el- och automationsmontörer, VVS-montörer, montörer för mekaniska arbeten och svetsare.

Nuvarande verkställande direktör, Maria Bark Pettersson, fortsätter som verkställande direktör för Elcoline AB.

”Företagsförvärvet ger oss en mer tillväxtinriktad ägare än tidigare och en organisation som stöder tillväxt. Elcoline har målmedvetet expanderat till att bli ett av Nordens mest betydande företag för installationsprojekt och underhåll inom industrin”, säger Bark Pettersson.

Elcoline Groups styrelseordförande och företagets grundare, Jere Räisänen, flyttade redan tidigare i år från Finland till Sverige med sin familj.

”Min uppgift här är att finnas till för människorna i integrationsprocessen och tillsammans med de nya jobbarkompisarna se till att sammanslagningen är lyckad från början till slut. Vi har ett ypperligt tillväxtunderlag här i Sverige och jag är mycket entusiastisk när jag får jobba tillsammans med framstående nya jobbarkompisar med en fråga som är mycket viktig för hela Elcolinekoncernen. I själva verket har Elcoline i tiderna grundats i en likande starkt industriell stad i Finland som Karlskoga är”, berättar Räisänen.

Som avtalspart erbjuder Elcoline sina industriella kunder tjänster för installationsprojekt och underhåll

Elcolines tjänster omfattar bland annat el- och automationstjänster, VVS-tjänster, mekaniska installationstjänster, krävande svetsningstjänster, installation av rörsystem, renovering och provtryckning av säkerhetsventiler samt mekanisk bearbetning.

”Elcoline har kompetens och experter för genomförande av projekt inom industrin som är krävande och innehåller flera serviceområden. Företaget har dessutom skräddarsydda partnertjänster för stora industriella kunder såsom mekanisk tillverkning och montage av delar till energianläggningar, specialförpackningstjänster, specialtransporter, kalibrering, brandsäkerhetsarbete, mekanisk tillverkning av produkter för vattenreglering, till exempel dammluckor”, berättar Anders Bergstedt, operativ chef vid Elcoline AB.

Våra internationella kunder gagnas av Elcolines långa erfarenhet av storindustrin

Nu kan Elcoline erbjuda kompetens både för nya och befintliga kunder i Sverige och i övriga Norden.

”Vi vill vara ett ledande företag inom vår bransch både som arbetsgivare och partner för våra kunder på nordisk nivå  -på flera orter över landsgränser– men utan för den skull glömma vår lokala förankring här i Karlskoga”, berättar Anders Karlén, Business Controller vid Elcoline AB.

”Vår effektiva verksamhetsmodell och till exempel arbetarskyddskultur har skapats under åren tillsammans med stora industriföretag i Norden och av vår personal som reser runt jorden inom ramen av serviceavtalen” berätter Räisänen.

Företagsaffären ökar affärsverksamheten i Sverige och övriga Norden

En större affärsverksamhet än tidigare innebär även att resurserna lokalt måste stärkas och att resurserna smidigt kan resa mellan länder. Genom Elcoline Group har kunderna tillgång till mångdubbel resurs för projekt- och säsongsbetonade arbeten jämfört med tidigare – i stället för några tiotal, till och med hundratals projektexperter, montörer och planerare.

”Koncernens mål är att sysselsätta 1 000 experter före slutet av 2023. Med vår förnuftiga målmedvetna tillväxtstrategi vill vi för vår del säkerställa att den industriella produktionen stannar kvar i Norden och att den genomförs så ansvarsfullt som möjligt. Även vi måste kunna erbjuda effektivt underhåll och effektiv projektverksamhet för att det ska vara lönsamt att vara verksam här. Vi vill genuint vara en nordisk aktör, erbjuda vår personal intressanta arbetsuppgifter i Norden och betjäna våra kunder långsiktigt och högklassigt”, konstaterar Leif Backman, verkställande direktör vid Elcoline Group. 

I samband med företagsaffären förvärvar Elcoline Maintpartner AB:s affärsverksamhet i Sverige, som ägs av fonder förvaltade av CapMan Buyout. I och med affären ökar Elcolines omsättning till cirka 700 miljoner svenska kronor och blir det största företagarägda företaget inom sin bransch på den nordiska marknaden. År 2022 kommer Elcolines tillväxt att vara stark. Målet för förvärvet är installationstjänster och projektverksamhet som fokuserar på långsiktiga kundrelationer och kontrakt. Den förvärvade affärsverksamhetens rötter sträcker sig ända till 1800-talet, då verksamheten var en del av Bofors AB och därefter en del av Fortum Oyj och Maintpartner AB. Geografiskt koncentreras affärsverksamheten bland annat till Karlskoga, Degerfors och Arboga.

Mer information:

Elcoline AB

Maria Bark Pettersson

CEO

+46 72 219 5200

maria.bark-pettersson@elcoline.se

Elcoline Group Oy/Elcoline AB

Jere Räisänen

Founder and Chairman of the Board

+358 44 559 9144

jere.raisanen@elcoline.fi

Elcoline i korthet

Elcoline är ett nordiskt företag specialiserat på industriunderhåll och projektverksamhet. Dess tjänsteområden omfattar outsourcing av industriunderhåll och servicekontrakt, mekaniska installationer, el-, automations-, VVS-, och instrumenteringsarbeten, rörledningsinstallation och svetsning samt tillverkning av maskinverkstadsdelar. Elcolines kunder är t.ex. från energi-, petrokemi-, metall-, gruv-, marin- och byggindustrin.

Elcoline är ett tillväxtföretag med en vision att nå en omsättning på 100 miljoner euro, sysselsätta 1 000 personer och internationalisera sig genom en mycket konceptualiserad och skalbar tjänstemodell till 2023.

  • Etablerad 2002
  • Verksamheten drivs av en tillväxtstrategi som fokuserar på att tillhandahålla heltäckande tjänster för att möta industrikundernas behov, såsom total- eller deltidsoutsourcing av underhåll och serviceavtal
  • Cirka 20 lokalkontor i Finland och Sverige samt verksamhet på underhållskontraktsplatser runt om i världen
  • Elcoline Group har 600 sysselsatta inom industriunderhåll
  • Omsättning 70 miljoner euro (2021: 41 miljoner euro)
  • 100 % i nordisk ägo: personal, ledning, investerare och grundare