Försäljningen av SSG Sahala till Elcoline har godkänts av konkurrensmyndigheten

12 februari 2024

Försäljningen av finska SSG Sahala till Elcoline Group godkändes nyligen av konkurrensmyndigheten. Med godkännandet kommer genomförandet av förvärvet att gå enligt plan och SSG Sahala blir en del av Elcoline Group den 1 mars 2024, SSG Sahala kommer att fortsätta att verka som vanligt som en egen affärsenhet inom Elcoline.

Sammanslagningen av SSG Sahala och Elcoline gör det möjligt att erbjuda ett ännu bredare tjänsteutbud till kunderna

Med affären kommer vi att kunna erbjuda tjänster som är mer heltäckande och med större resurser till kunderna hos både Elcoline och SSG Sahala. I och med förvärvet kommer Elcolines antal medarbetare att öka med cirka 200 personer och bolaget kommer att ha ca 800 anställda i Norden inom industriella tekniska tjänster, såsom underhåll och installationsprojekt.

”Vi är glada över att kunna realisera gemensam tillväxt med Elcoline”, säger Risto Judin, VD för SSG Sahala.

Elcoline och SSG Sahala fortsätter tillsammans att erbjuda högkvalitativa och kundorienterade tjänster till sina industrikunder.


Mer information: