Elcoline AB:s VD Anders Karlén (till vänster), Elcoline Groups ekonomichef Maria Bark Pettersson och Elcoline AB:s operativ chef Anders Bergstedt på Elcoline AB:s huvudkontor i Karlskoga.

Investeringsfond investerar över 200 miljoner SEK i Elcoline Group Oy

8 juni 2023

EAB Private Equity, en del av EVLI, satsar tillsammans med andra investerare drygt 20 miljoner euro i det nordiska industriunderhållsföretaget Elcoline Group. Elcoline gjorde sitt intåg på den svenska marknaden genom sitt förvärv av Maintpartner AB´s verksamhet under slutet av 2022.

”Denna investering ger oss en stark finansiell position att fortsätta att växa i Sverige och i Norden genom förvärv, vilket är ägarnas tydliga strategi”, säger Anders Karlén, VD Elcoline AB.

”Självklart är vårt största fokus i Sverige fortsatt att växa med våra existerande kunder, speciellt inom försvarsindustrin i Karlskoga. Vi ser ett stort behov av rekrytering av fler medarbetare för att tillfredsställa dessa kunder”, fortsätter Karlén.


LÄS HELA PRESSMEDDELANDE HÄR:

Investeringsfond investerar över 200 mSEK i Elcoline Group Oy

Det snabbt växande nordiska företaget Elcoline Group med huvudkontor i Finland stärker sin ägarbas – EAB Private Equity, som tillhör Evli, och parallella placerare gör en kapitalplacering på över 20 miljoner euro i Elcoline. Elcoline gjorde sitt intåg på den svenska marknaden genom sitt förvärv av Maintpartner AB´s verksamhet under slutet av 2022.

EAB Private Equity, som är en del av Evli-koncernen, gör en betydande kapitalplacering i det snabbt växande företaget Elcoline, som erbjuder tjänster inom industriell drift och underhåll samt genomförande av större installationsprojekt.  Tillsammans med EAB Private Equity, investerar även Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo, kapitalplaceringsbolaget Tesi och Arvo Sijoitusosuuskunta i företaget. Elcolines grundare och nyckelpersoner fortsätter som betydande ägare i företaget.

Elcoline grundades i Varkaus år 2002 och är Nordens ledande företagardrivna företag som erbjuder tjänster inom industriell drift och underhåll samt genomförande av tekniska projekt. I Finland och Sverige har Elcoline över 600 anställda och företagets pro forma-omsättning var 67 miljoner euro år 2022. Största delen av omsättningen genereras av långa löpande avtal, vilket ger en stabil grund för lönsam tillväxt. Elcolines kunder omfattar välkända internationella industribolag såsom ABB, Andritz, Meyer, Outokumpu, Parmaco och SSAB.

”Under de senaste åren har Elcoline vuxit med i genomsnitt över 40 procent per år, och den snabba tillväxten förväntas fortsätta även i framtiden. Vår tillväxt grundar sig på långa kundförhållanden med kunder inom olika sektorer samt på ett brett serviceutbud och en erfaren personal. Vi vill vara nära kunden och således närvarande på viktiga industriorter i Finland, och även i Sverige i och med fjolårets företagsköp”, säger Elcoline Groups verkställande direktör Leif Backman.

Med denna investering möjliggörs en accelererande tillväxt mot en omsättning på över 200 miljoner euro

Den totala  investeringeni företaget är över 20 miljoner euro, som används för att fortsätta tillväxten via företagsköp och för att omorganisera den nuvarande ägarstrukturen. Elcolines grundare Jere Räisänen och Jouko Juvonen samt företagets ledning och övriga nyckelpersoner stannar kvar som betydande ägare efter placeringen.

”Vid sidan av den starka organiska tillväxten har vi målmedvetet genomfört en tillväxtstrategi som grundar sig på företagsköp, och vi kommer att vara ännu aktivare på den fronten genom den kapitalisering vi nu fått. Vi är nöjda över att företagets ägarbas stärks i och med att stora inhemska placerare gör inträde, och det innebär också att vi som samarbetsparter får erfarna yrkespersoner som främjar uppnåendet av våra ambitiösa mål”, säger Jere Räisänen, styrelseordförande för Elcoline Group.

Genom internationell expansion får företaget nya tillväxtmöjligheter. Marknaden för drift och industriunderhållär värd över 10 miljarder euro och erbjuder således goda tillväxtutsikter i Finland och Sverige för en aktör som Elcoline. Genom sin breda kundportfölj har företaget verksamhet på en marknad som är ännu större än detta.

”Som ny, aktiv ägare kommer vi att stödja den nordiska tillväxt som Elcoline planerar. Företaget har en bra position för att dra nytta av de rådande marknadstrenderna, såsom industribolagens växande satsningar på hållbarare produktion, fokusen på större servicehelheter och outsourcing av driften. Kundernas krav samt splittringen inom sektorn driver en konsolidering som vi vill medverka i”, säger EAB Private Equitys delägare Kalle Kekkonen.

Den gröna omställningens möjligheter gör placeringsobjektet ännu attraktivare

EAB Private Equitys mål är att göra betydande minoritetsplaceringar i tillväxtföretag som har en utmärkt vinstpotential och vars affärsverksamhet främjar ansvar och hållbar utveckling. Tidigare har EAB Private Equitys team gjort liknande placeringar i Proventia, Solnet Green Energy och Bladefence.

En stor del av Elcolines omsättning kommer från energi- och infrastruktursektorn. Företaget bidrar till att säkerställa tillgången till energi och en smidig övergång till nya, koldioxidsnåla energisystem- och produktionsmetoder. Därtill har Elcoline en stark ställning inom energiintensiva sektorer, såsom gruv- och stålindustrin.

”Under de närmaste åren har man planerat stora investeringar i hållbar utveckling. Vi anser att Elcoline har en stor potential att stödja sina kunder i arbetet för en energieffektiv produktion med lägre utsläpp”, säger Kekkonen.

”Kunderna behöver kompetenta externa samarbetsparter som möjliggör genomförandet av stora förändringsprocesser. Redan när man planerar fabriker och införandet av ny teknik kan vi visa hur man genom att optimera produktionen och förutse serviceåtgärderna kan minska material- och energisvinnet och utsläppen”, säger Backman.

Placeringen förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande och målet är att genomföra affären snarast möjligt.

Mer information:

Anders Karlén

VD, Elcoline AB

+46 76 790 01 34

anders.karlen@elcoline.se

Jere Räisänen

Styrelseordförande, Elcoline Group

+358 44 5599 144

jere.raisanen@elcoline.fi