Maintpartner AB förvärvas av Elcoline Group Oy

8 juni 2022

Elcoline accelererar sin tillväxt och förvärvar Maintpartner AB:s verksamhet i Sverige

Elcoline förvärvar den svenska verksamheten i Maintpartner AB, som ägs av fonder förvaltade av CapMan Buyout. Med förvärvet kommer Elcoline att växa till en omsättning på 65 miljoner euro och bli ett av branschens ledande företag på den nordiska marknaden. I samband med detta kommer Elcoline att sysselsätta totalt 600 yrkesverksamma inom industriunderhåll, projekt och supporttjänster.

Parterna i transaktionen har tecknat avtal om att sälja Maintpartner AB:s svenska verksamhet till Elcoline AB.

Målet för transaktionen är installationstjänster och projektverksamhet som fokuserar på långsiktiga kundrelationer och kontrakt. Rötterna till den förvärvade verksamheten går tillbaka till 1800-talet, då denna verksamhet ingick i Bofors AB och sedan var en del av Fortum Corporation och Maintpartner AB. Geografiskt fokuserar verksamheten på bl.a. Karlskoga-, och Arbogaområdena. Cirka 140 personer kommer att överföras till Elcoline.

Jere Räisänen (till vänster), styrelseordförande i Elcoline Group Oy, och Leif Backman, VD, tror att förvärvet av Maintpartner AB från Sverige kommer att möjliggöra för framtida tillväxt på den nordiska marknaden. Foto: Elcoline

En viktig tillväxtplattform för Elcoline i Sverige

”En betydande del av våra existerande stora kunder vill utöka vårt samarbete från det nuvarande multi-location-samarbetet i Finland till Sverige. Genom detta förvärv siktar vi på att möta just dessa växande och internationella servicebehov som våra kunder kommunicerar till oss. Under 2021 genomförde vi en omfattande studie av potentiella förvärv på den nordiska marknaden för industriellt underhåll och utvecklade vår förvärvsstrategi därefter. Med dessa steg är vi fast beslutna att implementera vår tillväxtstrategi. ” – Leif Backman, VD, Elcoline Group

Ett annat viktigt kapitel skrevs i tillväxtberättelsen

”Elcolines tillväxtstrategi utvecklades med ett stort steg tack vare detta företagsförvärv. Resan mot att bli ett företag med en storlek på 100 miljoner euro, och som sysselsätter cirka 1 000 personer, går målmedvetet framåt efter avslutade förhandlingar med Maintpartner och de fonder som förvaltas av CapMan Buyout. Det finns förstås mycket kvar att göra och vi har även andra mycket bra expansionsmöjligheter i både Finland och Sverige. Detta förvärv skapar en utmärkt tillväxtplattform för oss, särskilt på den svenska marknaden. ” – Jere Räisänen, styrelseordförande, Elcoline Group

Mer information och intervjuer

Elcoline Group Oy

Leif Backman
VD
+358 43 824 3460
leif.backman@elcoline.fi

Jere Räisänen
Styrelseordförande
+358 44 559 9144
jere.raisanen@elcoline.fi

Maintpartner AB

Maria Bark Pettersson

Ekonomichef & VD
+46 72 219 52 00

maria.bark-pettersson@maintpartner.se  

Elcoline i ett nötskal

Elcoline är ett nordiskt företag specialiserat på industriunderhåll och projektverksamhet. Dess tjänsteområden omfattar outsourcing av industriunderhåll och servicekontrakt, mekaniska installationer, el-, automations-, VVS-, och instrumenteringsarbeten, rörledningsinstallation och svetsning samt tillverkning av maskinverkstadsdelar. Elcolines kunder är t.ex. från energi-, petrokemi-, metall-, gruv-, marin- och byggindustrin.


Elcoline är ett tillväxtföretag med en vision att nå en omsättning på 100 miljoner euro, sysselsätta 1 000 personer och internationalisera sig genom en mycket konceptualiserad och skalbar tjänstemodell till 2023.

  • Etablerat 2002
  • Verksamheten drivs av en tillväxtstrategi som fokuserar på att tillhandahålla heltäckande tjänster för att möta industrikundernas behov, såsom total- eller deltidsoutsourcing av underhåll och serviceavtal
  • Cirka 20 lokalkontor i Finland och Sverige samt verksamhet på underhållskontraktsplatser runt om i världen
  • Elcoline Group har 600 anställda inom industriunderhåll
  • Omsättning 60 – 70 miljoner euro (2021: 41 miljoner euro)
  • 100 % Nordic ägande: personal, ledning, investerare och grundare