Teamchef Olli Kurki, ansvarig operatör Jukka Nuutinen, driftschef Eino Kuronen och Surfactors vd Mikael Strömberg framför en omrullningsmaskin på Surfactors fabrik. Bild: Surfactor

Mikael Strömberg, Surfactor Finland Oy: Förutom underhållet har Elcoline även gett oss vägledning och tips i säkerhetsfrågor

12 maj 2023

Elcoline och Surfactor har ett djupt rotat samarbete. Samma personal har i ett tjugotal år arbetat med underhållet på Surfactor. Surfactors vd Mikael Strömberg säger att Elcoline är en pålitlig partner som ger hjälp och vägledning när det behövs. Mervärde för underhållsservicen ger enligt honom kännedomen om Siemens-logiken, regelbundna möten samt lyckade genomföranden av extra arbeten och projekt.

Surfactor är ett internationellt företag i Kides som utvecklar och tillverkar olika ytbeläggningar för fanerindustrin.

”Outsourcingen” av underhållet ger plats för fokus på det egna arbetet

Elcoline ansvarar för underhåll, förebyggande underhåll, ändringsarbeten och akuta reparationer på Surfactors fabrik. Underhållspersonalen är på plats varje dag, och resurser adderas efter behov, till exempel under de omfattande driftsstoppen i fabriken två gånger per år. Dessutom kommer man utöver detta överens om kortvariga projekt beträffande bland annat utveckling och investeringar i fråga om processer och säkerhet.

Enligt Strömberg är det värdefullaste i samarbetet att kunna överlåta helhetsansvaret för underhållet till en aktör som kan branschen bra.

– Vi är en liten organisation som fokuserar på effektiv produktion, produktutveckling och försäljning. Vi kan lita på att Elcoline sköter om underhållet av fabriken, vilket betyder att vi får koncentrera oss på att utveckla vår affärsverksamhet. Underhåll är ett av Elcolines nyckelområden, säger Strömberg.

Elcoline ger tips för säkerhetsarbetet och har resurser för feldiagnostik

På grund av Rysslands anfallskrig har Surfactor behövt göra anpassningar inom såväl produktionen som underhållet. Strömberg berättar att man genom att förhandla emellertid har nått en bra överenskommelse med Elcoline.

– Vi får bra hjälp och kundservice av Elcoline, både av fabriksorganisationen och högre uppifrån. Vi har fått stöd och vägledning förutom beträffande underhållet, även i säkerhetsfrågor. Vi delar information i båda riktningarna, säger Strömberg.

– En bra funktion inom kundservicen är också att de ordnar kvartalsmöten. På dem utbyter vi statistik, information och respons, fortsätter han.

Strömberg ser ett mervärde även i kännedomen om Siemens-programvaran.

– Det här jobbade vi länge med, men fick en bra resurs från Varkaus för ändamålet. Utveckling av automatiseringen och insikten i Siemens-logiken är viktiga för oss, och det är bra att Elcoline kunde uppfylla våra krav på de här punkterna, säger han.

Strömberg rekommenderar Elcolines underhållstjänster för industriaktörer som behöver en pålitlig partner.

– Projekten kompletterar Elcolines underhållstjänster. Tillsammans med den lokala arbetsledaren fixar vi både projekt och dagliga utmaningar, säger Strömberg.

Bild: Surfactor