Tapio Waris utnämnd till Elcoline Groups landschef för Finland

14 maj 2024

Tapio Waris har utnämnts till landschef för Finland i nordiska Elcoline Group, som är specialiserat på tekniska tjänster för industrin, såsom drift och krävande installationsprojekt. Han inleder sitt uppdrag den 14 september 2024 och kommer att ansvara för Elcolines affärsverksamhet i Finland och internationella projekt som sköts från Finland. Nuvarande landschefen Vesa-Pekka Heikkinen fortsätter i uppgiften fram till att Waris tar över och därefter fortsätter Heikkinen i andra ledningsuppgifter i företaget.

Tapio Waris för med sig trettio års mångsidig erfarenhet av serviceföretag inom industrin och ledningsuppgifter inom produktion, vilket ger en utmärkt grund för ett lönsamt genomförande av Elcolines nya tillväxtmål. Han har ett starkt kunnande om utveckling av industriella kundrelationer samt ett brett nätverk med samarbetsparter och intressentgrupper. Genom sina tidigare uppgifter är Waris förtrogen med utvidgning av affärsverksamheten genom utläggning och företagsförvärv samt med utnyttjande av den bästa praxisen i tillväxtrelaterade verksamhetsmodeller. Han är känd som en chef som bryr sig om personalen och kunderna och engagerar sig för kontinuerlig utveckling. Waris har tidigare arbetat för Caverions industrisektor, där han har haft flera ansvarsområden som chef och utvecklare för affärsverksamheter, senast som chef för verksamhetsområdet Servicecentraler.

”Elcoline har utvecklats till ett betydande serviceföretag inom industrin med ett brett serviceutbud, en stark ny ägarstruktur och en tydlig, målmedveten plan att växa ytterligare till en ledande aktör inom branschen. Det är fint att få arbeta med industriproffs speciellt nu, när efterfrågan på högklassiga och ansvarsfullt producerade tjänster ökar”, säger Tapio Waris, Elcoline Groups blivande landschef i Finland.

”Vi är glada över att få Tapio som förstärkning till vårt företag. Tack var hans långa erfarenhet och djupa förståelse för industrins tjänster och kunder blir han ett viktigt tillägg till Elcolines ledningsgrupp. Med Tapios ledning kommer vi att utveckla vår verksamhet och växa lönsamt mot våra mål. Vi har en ständig vilja att bli en ännu bättre samarbetspartner för våra kunder och en bättre arbetsgivare för våra anställda”, säger Elcoline Groups styrelseordförande Jere Räisänen.

Mer information:

Jere Räisänen

Styrelseordförande

Elcoline Group Oy

+358 44 559 9144

jere.raisanen@elcoline.fi

Elcoline i korthet

Elcoline är ett nordiskt tillväxtföretag som är specialiserat på tekniska tjänster för industrin och vars kunder består av internationella industriföretag. Elcoline genomför krävande installationsprojekt och driftstjänster vid både nya och befintliga objekt inom olika industrisektorer. Genom att tillhandahålla högklassiga och säkra tjänster garanterar vi kundernas produktionssäkerhet och konkurrenskraft.

Bland Elcolines tjänster finns total- och delentreprenad av driften, serviceavtal för underhåll samt krävande installationsprojekt. Det breda serviceutbudet omfattar mekaniska installationer, el-, automations- och instrumentarbeten, VVS-installationer och svetsning samt tillståndsövervakning och datainsamling. Vi genomför också tillverkning och service i fråga om värmeväxlare, ångackumulatorer och tryckanordningar. Elcolines kunder är verksamma inom metall-, gruv-, sjöfarts-, energi-, försvars- och processindustrin samt inom industriellt modulärt byggande. 

Elcoline grundades 2002 och har omkring 800 anställda i Finland och Sverige samt vid serviceavtalsobjekt runtom i världen. Under 2024 stiger företagets omsättning till 100 miljoner euro i och med ett nyförvärv. Elcolines ägare är förutom företagets grundare, ledning och personal även investeraraktörerna Evli, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Finlands Industriinvestering Tesi och Arvo Sijoitusosuuskunta. Vårt mål är skapa lönsam tillväxt och att vara den mest uppskattade samarbetsparten inom branschen för våra kunder samt den mest eftertraktade arbetsgivaren för våra anställda. Läs mer på www.elcoline.fi.