”Vi tryggar vår framtid” – Elcoline stödjer försvarsindustrin med sina tekniska tjänster för industrin

17 april 2024

För närvarande är det oerhört viktigt att upprätthålla och satsa på försvarsindustrin, eftersom det politiska läget i världen är mer instabilt än på länge. Den internationella spänningen, de regionala konflikterna och säkerhetshoten har ökat på många håll, vilket framhäver behovet av att stärka försvaret och säkerheten. Genom att satsa på att upprätthålla och utveckla försvarsindustrin kan man säkerställa beredskapen och förmågan att snabbt svara på de föränderliga säkerhetsutmaningarna och att skydda medborgarnas och staternas intressen i ett instabilt världsläge.

Försvarsindustrin behövs för att trygga den västerländska fria demokratin, staternas självbestämmanderätt och samhällets välfärdnär osäkerhet råder i världen. Under de senaste åren har försvarsindustrin fått ett uppsving runtom i världen. EU-kommissionen riktar 500 miljoner euro till investeringar för att stödja produktionen av robotar och ammunition. Världen har förändrats: i alla västländer måste beslutsfattarna allt oftare tänka på försvaret.

”För tio år sedan var det väldigt lugnt och alla trodde på en fredlig värld. För ett par år sedan ändrades dock situationen snabbt. Nu förstår alla att vi måste ha kapacitet”, säger Anders Karlén, vd för Elcoline i Sverige.

Elcoline finns i Karlskoga, 240 kilometer väster om Stockholm, och tryggar försvarsindustrins funktionsförmåga och tillväxtförutsättningar

”Vi har fyra stora kunder inom försvarsindustrin, och tre av dem meddelar att de fyrfaldigar sin produktionsvolym. Företagen utökar sin produktion betydligt, och vi hjälper dem att nå sina produktionsmål med våra tekniska tjänster för industrin, såsom avancerade installationsprojekt och underhållstjänster”, säger Karlén.

Karlén säger sig vara särskilt stolt över att Elcoline bidrar till en kraftig ökning av produktionskapaciteten av artillerigranater. Elcoline har producerat och installerat en vital del av produktionslinjen och bygger just nu ytterligare en likadan produktionsdel. I utvidgandet av produktionskapaciteten svarar Elcoline för planeringen samt för installationen i fråga om el, automation, svetsning och rör.

Elcoline tillverkar även exempelvis logistikprodukter för pansarvärnsvapen. Produktionen måste effektiviseras för att möta kundernas efterfrågan och därför har man nu automatiserat delar av produktionslinjen.

”Trenden inom försvarsindustrin är mycket mer och snabbare” Detta beskriver bra det förändrade världsläget. Man måste kunna möta kundernas ökande behov. Med våra högklassiga och säkra tjänster har vi förmåga, kompetens och resurser att möta våra kunders ökande behov.

Elcoline hjälper sina kunder också exempelvis med brandsäkerhetstjänster, underhåll av säkerhetsventiler och lagerhantering. Vårt logistikteam handhar även specialtransporter av försvarsindustrins reglerade produkter och vår beredskap har öppet dygnet runt, året om.

Samarbetet går tillbaka till 1800-talet

En av Elcolines fördelar är att företaget finns på samma industriområde som företag inom försvarssektorn. Affärsverksamhetens rötter sträcker sig tillbaka till mitten av 1900-talet, då funktionerna var en del av Bofors AB och därefter, innan Elcoline tog över, hörde verksamheten till Fortum Ab och Maintpartner AB. Elcoline köpte verksamheten i Karlskoga år 2022.

”Vi har en lång historia och goda relationer med våra kunder inom försvarssektorn. Vi vill vara en långvarig samarbetspartner och anpassa oss till kundernas behov. Vi är en lokal samarbetspartner på en specifik produktionsort och samtidigt kan vi på företagsnivå erbjuda kunderna tjänster på flera olika orter. Av oss får kunderna tjänster inom många områden, som är anpassade till behoven och på ett säkert och tillförlitligt sätt”, säger Karlén.

Det beskriver företagets verksamhetsprincip bra: Elcoline är ett tillväxtföretag vars syfte är att genom sina tjänster säkerställa att kundernas produktion och verksamhet är säker, effektiv och ansvarsfull. Genom tillväxten kan företaget allt bättre svara på kundernas varierande behov och ge dem både mer övergripande och bredare service än tidigare, både lokalt och på nordisk nivå.

Elcoline behöver tiotals nya anställda – Karlskogaregionen rentav flera tusen

Många industrisektorer drabbas av recessionen, men Elcoline och dess samarbetsparter i Karlskoga växer kraftigt. Till exempel har Saab Dynamics i Karlskoga under de senaste åren ökat antalet anställda från 300 till 500. Även Elcoline växer: i december 2022 hade Elcoline 138 anställda i området, nu är antalet uppe i 160 och tillväxten fortsätter. Vi är ett växande serviceföretag, vars viktigaste resurs är kompetenta och engagerade anställda. Vi söker ständigt efter nya medarbetare.

Vid Elcoline arbetar bland annat elmontörer, svetsare och automationsingenjörer. Vi kunde snabbt anställa ytterligare 25–30 personer, men det är svårt att hitta kompetent arbetskraft. Karlskoga har för närvarande ett stort behov av montörer, svetsare och rörmokare. Det beräknas att området, som endast har drygt 30 000 invånare, under de närmaste åren behöver upp till ett par tusen nya anställda.

Elcoline ser med tillförsikt på framtiden. Under coronaåren skar man ned på kostnaderna, så organisationen är lätt och smidig. Nu satsar man förutom på rekryteringar även på nya maskiner och anordningar. ”Vår lönsamhet är god, och likaså utsikterna åtminstone 3–4 år framöver”, säger Anders Karlén.